صفحه اصلی  |  راهنمای سایت  |  جستجو  |  پرسش و پاسخ  |  پست الکترونیک  |  ارتباط با ما
دوشنبه 25 تير 1403  
Monday, 15 July, 2024  
    

  معرفی
  کتاب ها
  مقـالات
  قوانین و مقررات
  پرسش و پاسـخ
  سایتـهای مفید
  نظـرات و پیشنهـادات
  پاورپوینت های آموزشی

چشم اندازی جدید برای اداره امور عمومی

چشم اندازی جدید برای اداره امور عمومی

A new vision for public administration

 

 

 

نحوه، فرایند و کم و کیف مشارکت سه حوزه؛ «دولت»، «بخش خصوصی یا بازار» و «جامعه مدنی» از بحث­های چالش برانگیز در رویکردهای جدید حکمرانی دولتی است. به طوری­که در برخی از رویکردها (مثل دولت خوب) مشارکت سه بخش مذکور به عنوان یک اصل در نظر گرفته می­شود و در برخی رویکردهای دیگر مثل حکمرانی خوب، شراکتی عمل کردن این سه بخش مبنای اصلی در سیاست­گزاری­ها و اجرای تصمیم­ها می­باشد. گودسل(Goodsell در مقاله ای با هدف ترویج جامعه دمکراتیک و ایجاد رقابت در خصوص اصلاح نظام اداری در این راستا، به تحلیل سه حوزه مذکور با در نظر گرفتن سه مولفه؛ «چشم انداز انتخاب شده[1]»، «ویژگی­های چشم انداز انتخاب شده[2]» و «نتایج مورد انتظار[3]» ، می­پردازد. در مورد تفسیر «دولت» از اداره امور عمومی در قالب مولفه­های مذکور اشاره می شود که؛ « چشم انداز انتخاب شده» در دولت، کنترل انحصاری بسیاری از امور جاری است. به طوری­که اگر یک فرد با ویژگی های تصمیم گیری فردی در رأس دولت قرار گیرد، دموکراسی وضعیت مبهمی پیدا کرده و دولت و حاکمیت با تهدیدها و زور، امور مربوط را به پیش می­برد. استفاده از مکانیزم­های حاکمیتی و محلی از مهم­ترین« ویژگی­های چشم انداز انتخاب شده» در دولت می­باشد و در نهایت انسجام نظام اداری در دولت­های محلی و ایجاد امنیت اجتماعی «نتیجه مورد انتظار» در دولت می­باشد. در مقابل این نگاه، تفسیر «بخش خصوصی/ بازار» از اداره امور عمومی را این­گونه می توان بیان کرد که؛« چشم انداز انتخاب شده» در بخش خصوصی، رسیدن به ارائه خدمات مناسب به شهروندان و مصرف کنندگان با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی است و «ویژگی­های چشم انداز انتخاب شده» در نگاه بخش خصوصی، اداره امور عمومی، نمونه یک بازار شهری است که بایستی دارای ویژگی­های انعطاف­پذیری و با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی­های شهروندان عمل نماید و «نتیجه مورد انتظار» در نگاه بازار نیز همان رضایت خدمت گیرندگان می­باشد. در نهایت در تحلیل «جامعه مدنی» و اداره امور عمومی نیز این­گونه می توان تفسیر کرد که، در جامعه مدنی«چشم انداز انتخاب شده» این است که؛ آیا اداره امور عمومی و به طور کلی دولت، به منظور رفع مشکلات مردم ایجاد شده است یا خیر؟ آیا تمام شهروندان با تمام نژادها و ... در تصمیم­گیری­ها مشارکت داده می­شوند یا خیر؟«ویژگی­های چشم انداز انتخاب شده» در رویکرد جامعه مدنی، طرح همکاری عمومی به جای ساختار رسمی می­باشد و «نتیجه مورد انتظار» در جامعه مدنی نیز، عمل کردن بر اساس شوراهای حاکمیتی و دخالت دادن همه اقشار جامعه در تصمیم­گیری­هاست. در جمع بندی می توان گفت؛ رویکردهای مختلفی از سوی نظریه پردازان در مشارکت یا شراکت دادن این سه بازیگر اصلی حاکمیت (دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی) مطرح می شود. گودسل (Goodsell) به ارزیابی رویکردهای مذکور پرداخته و ضمن بررسی دولت­های شبکه­ایی، چارچوبی را پیشنهاد می­کند که دولت با ساختار و تشکیلات اداری در کانون تصمیم­گیری قرار دارد و نهادهایی از قبیل؛ گروه­های اجتماعی، NGOها، سازمان­های بین­المللی، سازمان­های غیر انتفاعی، شرکا، پیمانکاران و گروه­های ذی­نفوذ به صورت اقماری در تصمیم­گیری دخالت داشته و در حوزه های مختلف دخالت دارند و در کنار هم مدل یکپارچه دولت را تشکیل می­دهند.

برای مطالعه بیشتر به مقاله زیر مراجعه شود:

"A new vision for public administration"

Charles T. Goodsell

علاءالدین رفیع زاده

www.rafiezadeh.ir

 [1] Visual Direction Chosen

[2] Favored Features sought

[3] Desired outcome visualized

 

 تاریخ درج مطلب :  12/03/97  


کلیه حقوق این سایت متعلق به www.rafiezadeh.ir می باشد. 1398-1392©